Αναζήτηση καταστημάτων

Αναζήτηση καταστημάτων

  1. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της καθορισμένης διεύθυνσης.

    1. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της αρχικής θέσης.

    2. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της θέσης προορισμού.