Κάρτα Starbucks | Όροι & Προϋποθέσεις

Η χρήση της κάρτας Starbucks συνεπάγεται την απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
Η κάρτα Starbucks είναι μια χρεωστική κάρτα, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να την πραγματοποίηση αγορών σε οποιοδήποτε κατάστημα Starbucks στην Ελλάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο κάτοχος μπορεί να την χρησιμοποιήσει πολλές φορές μέχρι να χρησιμοποιήσει όλο το ποσό που έχει πιστωθεί στην κάρτα, ενώ μπορεί επίσης να ανανεώσει την αξία της πίστωσης, με το ελάχιστο ποσό πίστωσης των Δέκα Ευρώ (€ 10).
Η κάρτα Starbucks μπορεί να πιστωθεί με οποιαδήποτε μορφή πληρωμής που γίνεται αποδεκτή από τα συμμετέχοντα καταστήματα Starbucks στην Ελλάδα.
Αν ο πελάτης κάνει μια αγορά μεγαλύτερης αξίας από το ποσό των χρημάτων που είναι διαθέσιμο στην κάρτα του, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας, αλλιώς η αγορά δεν θα ολοκληρωθεί.
Όλοι οι κάτοχοι Starbucks Card μπορούν να εγγράψουν την κάρτα τους στο www.starbucks.com.gr (σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται λεπτομερώς σε αυτό) και να ελέγχουν το διαθέσιμο υπόλοιπό τους σε οποιοδήποτε συμμετέχον κατάστημα Starbucks στην Ελλάδα ή στο www.starbucks.com.gr. Επιπλέον, η καταχώρηση της κάρτας σας Starbucks, όπως περιγράφεται παραπάνω εξασφαλίζει προστασία στο τρέχον ταμειακό υπόλοιπο του κατόχου σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας και ο κάτοχος μπορεί να ανακτήσει το χαμένο ποσό αποκτώντας μια νέα κάρτα σε αντικατάσταση της απολεσθείσας κάρτας .
Τα προϊόντα που αγοράζονται με την κάρτα Starbucks, υπόκεινται στην ίδια εμπορική απόδοση και την αλλαγή πολιτικής που εφαρμόζεται σε εκείνα τα προϊόντα που αγοράζονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τα καταστήματα Starbucks.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταλλαχθεί η κάρτα Starbucks και / ή οποιεσδήποτε πωλήσεις δυνάμει της κάρτας, έναντι μετρητών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής για αγορές που πραγματοποιούνται με τη χρήση της κάρτας Starbucks και να τροποποιεί ή να αντικαταστεί τα οφέλη για κάθε αγορά.
Σε αγορές με την κάρτα Starbucks δεν θα δίνονται ρέστα. Το υπόλοιπο - μετά την αφαίρεση αξίας της κάθε αγοράς – ποσό, θα πιστωθεί στην κάρτα Starbucks και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τυχόν μελλοντικές αγορές όποτε το επιθυμεί ο πελάτης.
Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο αυτής της κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων των κατόχων και τις ανταμοιβές της κάθε αγοράς. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο της κάρτας με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας που έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εγγραφής της κάρτας ή με την ανάρτηση για κάθε τροποποίηση στα καταστήματα της εταιρείας ή στην ιστοσελίδα της. Η εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα επιβράβευσης της Κάρτας Starbucks. Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να κοινοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, και ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα κατά της εταιρείας, και με την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα πιστότητας προσφέρεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ για κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού τηλέφωνου του, είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 2106244855 ή μέσω email στο [email protected] Μέχρι την κοινοποίηση της εν λόγω αλλαγής, κάθε έγγραφο θα κοινοποιείται αμελλητί, στην παλιά διεύθυνση και / ή ηλεκτρονική διεύθυνση και / ή στον αριθμό τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την άμεση και ορθή επικαιροποίηση των στοιχείων σας. 
Η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ θα ενημερώνει τακτικά τον κάτοχο της κάρτας σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές, μέσω ταχυδρομείου, e-mail, μηνύματος (sms) ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεσή του. Ο κάτοχος της κάρτας, εφόσον δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει διαφημιστικό πληροφοριακό υλικό, μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή του προτού την ανακαλέσει. Για να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Μπαρμπούνη Ιωάννη, ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, email: [email protected], τηλέφωνο: 210 9856364.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Μετά την καταχώρηση της κάρτας Starbucks από τον κάτοχο, η εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ, η οποία διατηρεί την έδρα της στην, Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Αθήνα, Ελλάδα, θα κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα που λαμβάνει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των πελατών της και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, κατά τα ορισθέντα ειδικότερα στην παρούσα συμφωνία για τη χρήση της κάρτας Starbucks. 
Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της κάρτας Starbucks διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τη διαγραφή αυτών, αφού επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Μπαρμπούνη Ιώαννη, email: [email protected], τηλέφωνο: 210 9856364.
Τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτους, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλες επιχειρήσεις μέλη του ομίλου εταιρειών Μαρινόπουλος, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα.