Store Manager

Σύνοψη και Αποστολή Θέσης

Η θέση αυτή συμβάλλει στην επιτυχία της Starbucks με το ηγείται μιας ομάδας partners καταστημάτων να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την «Εμπειρία Starbucks» για τους πελάτες και partners μας. O διευθυντής καταστήματος καλείται να ενεργεί με σύνεση, τακτικά και όποτε χρειάζεται, ως προς τη διοίκηση του συνόλου της λειτουργίας του καταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του χρόνου του επενδύεται στο να εποπτεύει και να κατευθύνει το ανθρώπινο δυναμικό, να λαμβάνει αποφάσεις στελέχωσης, να εξασφαλίζει την ικανοποίηση του πελάτη και την ποιότητα των προϊόντων, να ελέγχει την οικονομική απόδοση του καταστήματος και να διαχειρίζεται την ασφάλεια και προστασία εντός του καταστήματος. Η θέση αυτή απαιτεί κριτική σκέψη και καινοτομική προσέγγιση καθώς και πιστή παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας.

Περίληψη Κύριων Αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητες και σημαντικές λειτουργίες της θέσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με το να εργάζεται πίσω από τη μπάρα κατά το πλείστον της βάρδιας του/της
 • Εφαρμόζει τα εταιρικά προγράμματα αναπτύσσοντας επιχειρηματικά πλάνα (action plans) και παρακινώντας άμεσα και καθοδηγώντας την ομάδα του καταστήματος να τα εφαρμόσει για να πετύχει τους λειτουργικούς και εταιρικούς στόχους.
 • Σχεδιάζει, αναγνωρίζει, επικοινωνεί και αναθέτει τις κατάλληλες αρμοδιότητες και πρακτικές στους partners του καταστήματος για να διασφαλίσει την ομαλή ροή των λειτουργιών.
 • Συνεχώς αξιολογεί το περιβάλλον του καταστήματος και τους βασικούς δείκτες απόδοσης για να αναγνωρίσει πιθανά προβλήματα.
 • Ελέγχει και διαχειρίζεται τα επίπεδα στελέχωσης του καταστήματος για να διασφαλίσει την ανάπτυξη των partners και την απόκτηση ταλέντου προκειμένου να καλύψει και να διατηρήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις του καταστήματος.
 • Διασφαλίζει συμμόρφωση με τους νόμους σε ισχύ για μισθολογικά θέματα και ωράριο εργασίας.
 • Ζητάει τα σχόλια των πελατών και λειτουργεί προληπτικά κάνοντας έρευνα στην τοπική αγορά για να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας.
 • Χρησιμοποιεί όλα τα λειτουργικά εργαλεία για να σχεδιάσει και να επιτύχει λειτουργική υπεροχή στο κατάστημα. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν το προγραμματισμό βαρδιών (automated labor scheduling), τις μηνιαίες οικονομικές αναφορές, το Quarterly Business Review, τη διαχείριση μετρητών και τη διαχείριση αποθεμάτων.
 • Χρησιμοποιεί τα εργαλεία διοίκησης που παρέχουν πληροφορίες και αναλύει οικονομικές αναφορές για να αναγνωρίσει και να χειριστεί τις τάσεις και πιθανά θέματα στην απόδοση του καταστήματος.
 • Παρέχει στους partners coaching, ανατροφοδότηση και ευκαιρίες ανάπτυξης και χτίζει αποτελεσματικές ομάδες:
 • Διοικεί ενεργά τους partners του καταστήματος διεξάγοντας τακτικά αξιολογήσεις της απόδοσης, παρέχοντας ανατροφοδότηση και θέτοντας υψηλούς στόχους για να βελτιώσει την απόδοση των partners. του κάθε partner. Προκαλεί και δίνει κίνητρα στους partners για να πετύχουν τα επιθυμητά εταιρικά αποτελέσματα.
 • Διασφαλίζει ότι οι partners συμμορφώνονται με τις νομικές και λειτουργικές απαιτήσεις της εταιρείας.
 • Χρησιμοποιεί και επιδεικνύει αποτελεσματικές αρχές και πρακτικές διοίκησης για να δημιουργήσει και να διατηρήσει μία πετυχημένη ομάδα καταστήματος, που οδηγούν σε ένα περιβάλλον όπου οι partners νιώθουν εκτίμηση και σεβασμό.

Περίληψη Προϋπηρεσίας

 • Εμπειρία στη λιανική σε θέσεις ευθύνης προοδευτικά -3 έτη
 • Εποπτεία άλλων -1 έτος
 • Εμπειρία στην ανάλυση οικονομικών αναφορών

Απαιτούμενες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

 • Ικανότητα διαχείρισης των λειτουργιών του καταστήματος
 • Ικανότητα να διοικεί αποτελεσματικά σε περιβάλλον που έχει γρήγορους ρυθμούς
 • Ικανότητα να διαχειρίζεται πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα
 • Ικανότητα να χειρίζεται πόρους για να διασφαλίσει ότι τα καθιερωμένα επίπεδα εξυπηρέτησης επιτυγχάνονται διαρκώς
 • Διαπροσωπικές σχέσεις
 • Γνώση των τεχνικών εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Γνώση των πρακτικών και διαδικασιών επίβλεψης
 • Δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Άριστες λειτουργικές δεξιότητες σε περιβάλλον εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστες δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων
 • Δεξιότητες στο χτίσιμο ομάδας
 • Ικανότητα να επικοινωνεί καθαρά και συγκεκριμένα, τόσο προφορικά όσο και γραπτά
 • Άριστες δεξιότητες ηγεσίας, με επιπλέον ικανότητα στο να είναι coach και μέντορας για τους άλλους
 • Ικανότητα να προγραμματίζει και να θέτει προτεραιότητες όταν υπάρχει φόρτος εργασίας

Εμβέλεια Θέσης

 • Πωλήσεις ετησίως €300Κ-€2Μ
 • Υφιστάμενοι 6-15 partners

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Κολλεγίου/ΤΕΙ/ΑΕΙ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό αντικείμενο μπορεί να αντικαταστήσει μέρος της απαιτούμενης εμπειρίας
 • Τουλάχιστον μόρφωση Λυκείου