Πολυπολιτισμικότητα στην Starbucks

Πέρα από εξαιρετικό καφέ, η Starbucks έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συμμετοχή στην κοινότητα και το σεβασμό στους διαφορετικούς πολιτισμούς.

Diversity At Starbucks

Δέσμευσή μας είναι η υποστήριξη μιας κουλτούρας όπου επικρατεί σεβασμός και εκτίμηση για την πολυπολιτισμικότητα.  Επομένως, είναι φυσικό να ακολουθούμε την εξής κατευθυντήρια γραμμή: η πολυπολιτισμικότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων μας των πράξεων.

Στην Starbucks προσδιορίζουμε την Πολυπολιτισμικότητα μέσω μιας εξίσωσης:
Πολυπολιτισμικότητα = Ενσωμάτωση + Αμεροληψία + Προσβασιμότητα

Ενσωμάτωση ανθρώπινες σχέσεις & συμμετοχή
Αμεροληψία: ίση μεταχείριση & δικαιοσύνη
Προσβασιμότητα: ευκολία χρήσης & χωρίς φραγμούς

Η στρατηγική πολυπολιτισμικότητας που ισχύει σε ολόκληρη την εταιρεία μας εστιάζει σε τέσσερα σημεία: τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις κοινότητες.

  • Συνεργάτες (οι εργαζόμενοί μας) - Αναζητούμε και επιλέγουμε συνεργάτες με βάση την αρχή της πολυπολιτισμικότητας, ώστε να ταιριάζουν με τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Εστιάζουμε στην εξέλιξη των συνεργατών μας εκπαιδεύοντάς τους και ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για την εταιρεία.
  • Πελάτες - Επεκτείνουμε την Εμπειρία Starbucks σε όλους τους πελάτες, αναγνωρίζοντας και ικανοποιώντας τις μοναδικές προτιμήσεις και ανάγκες τους. Εγγυόμαστε μια εξαιρετική εμπειρία για τον πελάτη, μέσα από τη σχέση με τους πελάτες μας με σεβασμό στις πολιτισμικές διαφορές.
  • Κοινότητες - Υποστηρίζουμε και επενδύουμε τοπικά σε γειτονιές και παγκόσμιες κοινότητες μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που ενισχύουν τους δεσμούς μας με τις κοινότητες που εξυπηρετούμε.
  • Προμηθευτές - Είμαστε μια αξιόπιστη και ανοικτή σε νέους προμηθευτές εταιρεία και, μέσα από το πρόγραμμα πολυπολιτισμικότητας για προμηθευτές που διαθέτουμε, στοχεύουμε στην ενίσχυση των δεσμών μας με προμηθευτές που ανήκουν σε μειονότητες και γυναίκες.

Η Starbucks δεσμεύεται να παρέχει έναν εργασιακό χώρο που τιμά και σέβεται τα άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σεβόμαστε το μοναδικό συνδυασμό ταλέντων, εμπειριών και απόψεων όλων των συνεργατών μας, καθιστώντας δυνατή την επιτυχία της Starbucks.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, προτρέπουμε τους συνεργάτες μας να ενεργούν υπό το πνεύμα της φιλικότητας, της ανεκτικότητας και της ανθρωπιάς προς όλους τους πελάτες, καθιστώντας το brand μας ανοικτό σε όλους.