Επιχειρηματική ηθική και συμμόρφωση

Η Starbucks θεωρεί ζωτικής σημασίας για την επιτυχία την ηθική επιχειρηματική δραστηριοποίηση και την εμμονή στις ορθές πολιτικές.

Three Baristas Smiling

Η "Επιχειρηματική ηθική και συμμόρφωση" είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την Αποστολή της Starbucks και συμβάλλει στην προστασία της κουλτούρας και της φήμης μας, παρέχοντας πόρους οι οποίοι βοηθούν τους συνεργάτες μας να λαμβάνουν τις επαγγελματικές αποφάσεις τους βάσει ηθικής.

Το πρόγραμμα σχεδιάζει και διανέμει ενημερωτικά υλικά ευαισθητοποίησης, όπως είναι τα Πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διευκολύνει τη νομική συμμόρφωση και την εκπαίδευση γύρω από τις ηθικές πολιτικές, διερευνά ευαίσθητα ζητήματα, όπως ενδεχόμενα συγκρουόμενα συμφέροντα, και παρέχει στους συνεργάτες επιπλέον διαύλους επικοινωνίας για να εγείρουν τις ανησυχίες τους. Οι συνεργάτες παροτρύνονται να αναφέρουν στο πρόγραμμα όλων των ειδών τα ζητήματα ή τις ανησυχίες τους μέσω του παρεχόμενου διαύλου επικοινωνίας που θα επιλέξουν.

Η πλειονότητα των αναφορών που δέχεται το πρόγραμμα "Επιχειρηματική ηθική και συμμόρφωση" αφορά σε ζητήματα σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. Η τάση αυτή ακολουθεί τη λογική άλλων εταιρειών –του λιανικού εμπορίου ή άλλου τύπου– που προσφέρουν εναλλακτικούς μηχανισμούς αναφοράς ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηθικής και συμμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα "Επιχειρηματική ηθική και συμμόρφωση" της Starbucks, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] Πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Το φυλλάδιο "Πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς" διανέμεται σε όλους τους συνεργάτες με στόχο να τους βοηθήσει κατά τη λήψη των κατάλληλων επαγγελματικών αποφάσεων. Τα πρότυπα αποτελούν μια σύντομη δήλωση ορισμένων από τις προσδοκίες της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο που πρέπει όλοι μας να δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά στην Starbucks, σύμφωνα με την Αποστολή και τις βασικές αξίες μας.